A fenntartható fejlődés szemléletében

Környezeti céljainkat és környezetvédelmi tevékenységünket úgy alakítjuk, hogy biztosítsuk a folyamatos fejlődést, a megelőzés elvének következetes alkalmazását. A gazdasági lehetőségeinkhez mérten az elérhető legjobb technikák alkalmazásával törekszünk a környezet terhelésének csökkentésére.

Integrált stratégia

Célunk, hogy a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés mellett vevőinknek minél teljesebb kiszolgálást biztosítsunk. Amennyiben lehetőség van rá, kerüljük a veszélyes anyagok használatát, illetve ezeket környezetbarát anyagokkal helyettesítjük. Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk a környezetszennyezés megelőzését, a gazdaságos energiafelhasználást, a keletkezett hulladék, illetve a környezeti kockázat csökkentését.

Célunk továbbá, hogy környezeti politikánkat megismertessük és elfogadtassuk munkatársainkkal, és hozzáférhetővé tegyük ügyfeleink számára.

Munkatársaink felkészültségét, motiváltságát és tudatosságát a rendszeres képzésekkel, a fejlesztési- és döntési folyamatokba történő bevonásukkal, nyílt kommunikációval erősítjük. Beszállítóinkkal, alvállalkozóinkkal szemben ugyanolyan magas szintű környezetvédelmi követelményeket támasztunk, mint amilyeneket saját teljesítményünkkel kapcsolatban megfogalmaztunk.

Folyamatos kommunikáció

A környezetvédelem iránti elkötelezettségünket folyamatosan kommunikáljuk munkatársaink, szerződéses partnereink és minden más érdekelt csoport felé. Aktív, nyílt párbeszédet folytatunk, és konstruktív együttműködésre törekszünk az érintett hatóságokkal, civil szervezetekkel, a környező lakossággal, partnereinkkel. A hatékony, operatív együttműködés érdekébengyfélszolgálatot tartunk fenn Információbiztonság

Információbiztonsági stratégiánkban elsődleges szempont az ügyfeleink adatainak védelme

A VAR Kft. információbiztonsági stratégiáját meghatározza, hogy tevékenységünkből adódóan nagy mennyiségű ügyfél adatot kezelünk, melyek

  • komoly üzleti értékkel bírnak,
  • személyes adatokat tartalmaznak, melyre jogszabályi előírások vonatkoznak,
  • együttesen nagyobb értéket (és kockázatot) képviselnek, mint az egyedi adatok összesen (felhalmozódási effektus),
  • sértetlenségük és bizalmasságuk befolyásolják ügyfeleinknek saját vevőik felé történő teljesítését, megbízhatóságát.

Ennek megfelelően tevékenységünk biztonsága igen erős vevői elvárás. Információbiztonsági stratégiánkban elsődleges szempont ügyfeleink adatainak védelme a bizalmasság és a sértetlenség szempontjából.

Szervezetünk sikerét meghatározzák azok a kreatív megoldások, ötletek, melyekkel vevőink igényeit teljesítjük. Ezen megoldások, technológiák így számunkra szintén fontos, védendő értékek.

A rendszereinkkel kapcsolatos szakmai elvárások ugyanakkor nagyfokú rugalmasságot is követelnek a támogató tevékenység, illetve saját belső működésünket illetően. Ezeken a területen az információk rendelkezésre állását tekintjük alapvető szempontnak. Ennek érdekében szervezetünkön belül nyitottságot biztosítunk, munkatársaink részére elérhetővé tesszük a munkájukhoz szükséges információkat.

Folyamatos kockázatelemzés

Módszeres (FMEA = Failure Mode and Effect Analysis) és következetes kockázatelemzéssel határozzuk meg a birtokunkban lévő információk értékét és veszélyeztetettségét, és ezzel arányos intézkedéseket vezetünk be.

A jól működő információbiztonsági rendszer érdekében:

  • Olyan összetett védelmi rendszert alakítunk ki, mely segítségével kellő biztonsággal, ugyanakkor rugalmassággal tudjuk kezelni a ránk bízott, és saját információkat. A védelmi rendszer mind technikai szintű, mind szabályozás szintű elemeket tartalmaz.
  • Figyelemmel kísérjük a jogszabályi környezet változásait, hogy mindenkor megfeleljünk ezen előírásoknak
  • Folyamatosan monitorozzuk a technikai fejlődésből adódó lehetséges újabb kockázatokat, és védelmi rendszereket.
  • Rendszerünket ezeknek megfelelően felügyeljük, értékeljük, és fejlesztjük.
  • Minden munkatársunkban tudatosítjuk az információbiztonság fontosságát, a lehetséges kockázatokat, és a védelmi intézkedéseket