Forrás: HR Portál, 2011. február

A válságban főként azokat az osztályokat érintette a leépítés, amelyek nélkül még termelékeny maradt a vállalat. Ilyen például a HR, amelyet leginkább a multik működtetnek. De mi a helyzet a kis-és középvállalatoknál, ahol a válság előtt sem létezett HR, több esetben egy személy, vagy vezető hatáskörébe tartozik ez a tevékenység. Hogyan oldják meg emberi erőforrás gondjaikat ezek a vállalatok? Lenne-e igény külön HR-re a dolgozók részéről? Erről kérdeztük a cégeket.

Az emberi erőforrás munka mindig létezett a cégek életében, csak különböző szinteken és mélységekben. Vitathatatlan, hogy egy cég alapításától kezdve szükség van erre a tevékenységre, a dolgozók beléptetésekor, kilépésekor, a bérkifizetéseknél, stb. legfeljebb korábban a "személyzetis" elnevezést használták. Hogyan boldogulnak manapság azok a cégek, amelyek nem engedhetik meg maguknak vagy egyszerűen csak nem tartják szükségesnek egy külön HR szervezet működtetését?

Az Equilor Befektetési Zrt. 1990 óta végez befektetési szolgáltatási tevékenységet úgy a lakossági, mint az intézményi befektetők részére. Kiss Ágnes 2008-ban foglalta el az akkor még 39 fős Befektetési Zrt. pénzügyi igazgatói pozícióját. Az akkori létszám nem tette szükségessé külön HR szervezet létrehozását, így a HR-el kapcsolatos feladatok is rá hárultak. Mára a cég létszáma 63 főre szaporodott, így két ilyen fontos pozíció ellátását egyedül már nem tudja megoldani.

A HR-el kapcsolatos munkáját könnyíti, hogy a bérszámfejtést és a foglalkoztatással összefüggő adózási tevékenységet külső cég végzi, a belső HR adminisztrációt a cég titkárság vezetője látja el, a cafetéria elszámolásában, szabályzatokban, valamint a munkavállalói tájékoztatásban pedig a kontroller segíti. Ennek ellenére a felügyelet Kiss Ágnes kezében van, valamint az adminisztratív területre az új kollegák kiválasztása is az ő feladata.

A nagy cégekre jellemző HR büdzsével nem rendelkeznek, mivel a költségeket az üzletmenet határozza meg, természetesen az eredmény függvényében - mondta a HR Portálnak Kiss Ágnes. Annak ellenére, hogy a pénzügyi igazgató egy személyben felügyeli a HR tevékenységet is, a dolgozóknak nem lehet panaszuk. Rendszeresen tartanak cégösszejöveteleket, vacsorákat, szabadtéri programokat. A szakképzési hozzájárulás terhére az alkalmazottak nyelvoktatáson vehetnek részt. A társaság támogatja a munkavállalók szakmai előmenetelét, így szakirányú képzésekre is lehetőség nyílik, valamint több kolléga mérlegképes továbbképzését is a társaság finanszírozza. A cég profiljából adódóan rendszeres kommunikációs, beszédtechnikai valamint prezentációs tréningeket tartanak.

A foglalkoztatotti állomány nyilvántartására munkaügyi nyilvántartó programot használnak, amelyen keresztül nyomon követhetik a létszámváltozásokat, a bérek alakulását, a munkaköri besorolásokat, valamint a munkaszerződéseket.

A SzámHEAD Kft. 1990-ben alakult, a SZÁMALK szakembereiből - tudtuk meg a Buzásné Csapó Magdolna gazdasági vezetőtől. A cég számítástechnikai hálózatok valamint komplett számítógéptermek építésével foglalkozik. Csapó Magdolna a könyvelési és számviteli feladatok mellett 16 éve látja el a HR-es feladatokat is. A kezdeti öt-hat főről mára 27 főre nőtt a Kft. létszáma. A fluktuáció nagyon kicsi, több középkorú mérnöknek ez az első munkahelye. A gazdasági vezető a kötelező HR feladatokon kívül igyekszik odafigyelni a dolgozók közérzetére is, közös rendezvényeket, vacsorákat, kirándulásokat szervez. Gondoskodik arról, hogy rendszeres egészségügyi felmérésben részesüljenek a dolgozók, valamint Mikuláskor a kisgyermekesek ajándékot kapjanak. A cég munkavállalói számos, a továbbfejlődésükhöz szükséges tanfolyamra mehetnek.

A kollegákat minden esetben személyes tapasztalat útján választották ki, ez azonban az ügyvezető igazgató és a műszaki igazgató feladata. Korábban próbálkoztak hirdetés útján megtalálni a szakembereket, de ez csak ritka esetben fordult elő, inkább a kapcsolati tőkére hagyatkoznak. Elkülönített HR büdzsével nem rendelkeznek, alapos megfontolás útján döntenek, hogy mire jut pénz. Buzásné munkáját informatikai rendszer egyelőre nem segíti, de tervezik, egy kisebb integrált rendszer bevezetését.

A VAR Kft. az üzleti informatika területén nyújt szolgáltatásokat 18 éve - tudtuk meg Kristók Edit kereskedelmi igazgatótól. Miután üzletfeleiknek kritikus a stabil és megbízható műszaki háttér, a vállalatnál kiemelten kezelik a HR tevékenységeket, dacára annak, hogy nem rendelkeznek külön HR vezetővel vagy osztállyal. Hitük, hogy csak elégedett, jó körülmények között dolgozó munkatársak képesek elégedett ügyfeleket "termelni". A HR tevékenység kiválasztás részét a menedzsment végzi, mert fontos vezérlő elv, hogy csak olyan kolléga kerülhet be a csapatba, aki képes a magas színvonalú munka végzésére, valamint a csapatba való tökéletes illeszkedésbe.

Kristók Edit 10 éve látja el a kereskedelmi igazgatói, valamint a HR vezetői pozíciót. A cég stabil 23 fős létszámmal rendelkezik, a fluktuáció nagyon kicsi. A gazdasági válság miatt sem kényszerültek komolyabb elbocsátásokra, mindössze egy dolgozó cseréje történt meg.

A menedzsment az úgynevezett nyitott ajtó politikáját alkalmazza, ezáltal ha valakinek új javaslata, problémája vagy kérdése van, nyugodtan megkeresheti a cég vezetőit, és közösen megbeszélik a lehetőségeket.

A dolgozók ennél a cégnél sem panaszkodhatnak: annak ellenére, hogy nincs HR osztály, évente kirándulásokat, céges összejöveteleket, közös főzőversenyeket, póker partikat rendeznek. Lehetőségük van továbbá sportolási támogatás igénybevételére és fejleszthetik angol nyelvtudásukat, valamint rendszeresen szakmai képzéseken vesznek részt. A cég 2005-ben elnyerte a Családbarát munkahely kitüntető címet is. A gazdasági válság, valamint az ezt követő makrogazdasági változások szűkítették a cafetéria lehetőségeit, de a vállalat továbbra is igyekszik mindent megtenni dolgozói megtartása érdekében.

Kristók Edit munkáját a cég egyik terméke, a Novell GroupWise program segíti, ami a csoportmunka támogatásra specializált szoftver. A rendszer nagy előnye a rugalmasság, kollégáik otthonról, távolról is tudnak teljes értékű munkát végezni, amely különösen a kisgyermekes szülők helyzetét segíti.