2017. március 29.-én tartott felhőinformatikai szakmai napunkon a Dell Magyarország közreműködésével támogatást biztosítottunk a Neumann János Számítástechnikai Szakgimnázium képviselőinek. Az átadott Xbox konzol valamint Kinect érzékelő egy egyedülálló projekt sikeres megvalósítását tette lehetővé, melyhez ezúton szeretnénk gratulálni a SYV csapatának!

dsc1123.JPG

Alább a projektvezető Dr. Farkas István József tanár úr összefoglalója olvasható.

Az Európai Unió 1988 óta szervezi a Fiatal Tudósok Versenyét, amelynek célja, hogy előmozdítsa a 15-20 év közötti fiatal tudósjelöltek együttműködését, és hozzájáruljon az ígéretes fiatal tehetségek fejlődéséhez. A verseny megrendezésével a fiatalok figyelmét a műszaki- és természettudományok, a technológia és a kutatás-fejlesztés területére kívánják irányítani. 2016. október 6-án, az Ericsson K+F Központjában, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással, az Emberi Erőforrások Minisztériumával és az M5 Csatornával közösen 26. alkalommal meghirdették az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az EU-versenyek célkitűzéseivel és szabályaival összhangban. 

Ezen a versenyen indult Fejes Jeniffer, Jakab Szonja és Fekete Márk összetételű 3 fős csapatunk, folytatva a 2 éves fejlesztési munkájukat. A project alapcélja az volt, hogy a hallássérültek – ide értve a teljes halláskárosodással élőket is – gondolatcsere-készsége a jelnyelv használatával is nemzetközi szinten javuljon, illetve a tervezett alkalmazás használatával a hangzó beszéddel csaknem azonos szintre fejlődjön. 

Az alkalmazás fejlesztése rendkívüli erőfeszítéseket kívánt a tanulóktól, tekintettel arra, hogy a tetszőleges környezetben zajló képfeldolgozási algoritmusok egyikét, össze kellett kapcsolni a beszélt- és a jelnyelvi jelentéstartalmakkal, majd a real-time oda-vissza fordításhoz teljesen új adatbázis struktúrát kellett felépíteni. A multidiszciplináris elméleti háttér kimunkálása jól haladt, és a pilot-projekt bizonyította, hogy a kitűzött cél megvalósulhat. 

A csapat hatalmas erőbedobással dolgozott a projekten, és ez a tény azért is kiemelt elismerést érdemel, mert az idei tanévben tanulóink érettségire készültek, amit most már elmondhatjuk, kitűnő eredményekkel teljesítettek. 

A projekt informatikai eszközrendszerét a VAR Kft. valamint a Dell Magyarország önzetlen és kimagaslóan nagyvonalú támogatása erősítette meg, amikor a képfeldolgozás megsegítésére a teljes Microsoft Kinect for Windows V2 rendszert felajánlotta, és átadta a csapatnak. Ezzel a versenyre való felkészülésünket annyira felgyorsíthattuk, hogy a pilot projektetet bemutatható állapotra tudtuk emelni, és versenyen sikeresen bemutathattuk.

A kidolgozott pályázatokat a zsűri az alábbi szempontok alapján értékelte:

  • a probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása;
  • a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke;
  • az írásos anyag, ill. alkotás (vagy modell) színvonala; ill. az elkészített eszköz működőképessége;
  • a projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió), ill. hasznosíthatósága;
  • az eredmények ésszerű és világos értelmezése.

Csapatunkat a bíráló bizottság kiemelt dicséretben részesítette, amelyről oklevelet állítottak ki. 

Számunkra az igazi eredmény azonban az, hogy egy európai-szintű mobil szolgáltató érdeklődését felkeltette a projekt, és a piacképes termék előállításáról tárgyalásba kezdett a csapattal. 

Ezúton fejezzük ki köszönetünket a BMSC Neumann János Szakgimnázium vezetésének az informatikai eszközök rendelkezésre bocsájtásáért, és nem utolsó sorban a versenyen való részvétel biztosításáért, a VAR Kft. valamint a Dell Magyarország önzetlen felajánlásáért, A SINOSZ munkatársainak segítségéért, amelyek nélkül a csapat nem juthatott volna el cél megvalósulásáig.

 KÖSZÖNJÜK!

 A SYV csata és Dr. Farkas István József tanár