Információ biztonsági stratégiában elsődleges szempont az ügyfél adatainak védelme.

A GDPR mind az adatkezelők, mind az adatfeldolgozók számára jelentős változásokat hozott. A rendelet szabályait kell alkalmaznia minden az EU-ban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak.

Legutóbb a NAIH 100.000.000 Ft bírságot szabott ki a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.-re egy adatvédelmi incidens miatt. A Digit ért támadásról maga a támadó (etikus hacker) értesítette a szolgáltatót.

Adatvédelmi incidens bejelentése

Ön fel van készülve egy bekövetkezett incidens kezelésére?

A GDPR súlyos szankciókat is megállapít, előírásainak megszegése esetén akár a 20 millió euro közigazgatási bírság is kiszabható, vállalkozások esetében az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4 százalékát kitevő összeggel sújtható.

Adatvédelmi tudatosság erősítése

Cégünk segíti a szervezeten belüli szakmai felkészültséget az új jogszabálynak való megfeleléshez.

Az adatkezelő illetőleg adatfeldolgozó szervezetén belül az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában közreműködő munkavállalók megfelelő felkészültsége elengedhetetlen az új adatvédelmi rendelet megfelelő alkalmazásához.

Az érintett megfelelő tájékoztatása

Nagyon fontos tényező az érintett jogai kapcsán, hogy biztosítsuk az információs önrendelkezési jog érvényesülését az új szabályoknak megfelelően. Ügyeljünk arra, hogy ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.

Az érintettek jogai

Tekintsük át az érintett jogaira és a jogok érvényesítésére vonatkozó szabályokat.

Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése az adatbiztonság megerősítését, az érintettek jogérvényesítésének elősegítését célozza. 

IT biztonság, mint kármegelőző beruházás

Az utóbbi évek látványos informatikai fejlődése, az Internet, közösségi média platformok, home office térhódítása az informatikai biztonság követelményeit is jelentősen módosította!

Az informatikai biztonság kritikus üzleti tényező.

Ma komoly veszélyt jelent az a felfogás, amely az informatikai biztonság költségét szükségtelen kiadásnak tekinti. A vállalatvezetők egyre nagyobb hányada veszi figyelembe és kezeli kritikus üzleti tényezőként, egyfajta kárkezelő, megelőző beruházásként az informatikai biztonságot, amely nélkül nem BIZTOSÍTHATÓ az üzletvitel folyamatossága, a szellemi vagyon védelme, avagy a cége jó hírnevének a megőrzése. A biztonságos otthoni munkavégzés (home office) informatikai feltételei már kis irodai környezetben is megvalósíthatóak.

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését kérem látogasson el honlapunkra.

https://itbiztonsagiszakerto.hu/